e+Bağıran insanlar

Neden bağırıyorsunuz ki? Duyuyorum ben sizi.Comments

There are 1 comment(s) for this entry.

  1. Anonymous
    April 25, 2008 20:07

    bağırarak konuşurlarsa, haklı sayılacaklarını/ikna etmiş olacaklarını/"kazanacaklarını" sandıkları için.

    bunun dışında bir şeyi kastediyorsan da, haklısın herhalukarda...

(Posting new comments is currently disabled.)