e+



Karar vermek için...

Ne şeytandır insanın en büyük düşmanı, ne de insandır insanın şeytanı. Zaman bile yıprattığı kadar iyileştirir yaralarını da.

İnsanoğlunun en büyük düşmanı, bencilliktir.

Yapmak zorunda olduğunu veya yapmak istediğini değil, yapman gerekeni yap. Doğru olanı yap. Yapman gerekenin doğruluğuna karar verirken bencil olma. Tercih yapman gerekiyorsa kendini değil başkalarını seç.

Sana söylenenleri asla sorgulamadan yapma. Yaptıktan sonra sorguladığında iş işten geçmiş olabilir. Bu söylemler emir şeklindeyse, ve başka çaren yoksa durumu tekrar gözden geçir. Eğer bu yapılacak iş hayati önem taşıyorsa kendini feda et. Aksi halde söyleneni yap, emir veren kişi sen olana dek sabret.

(...)

Toplumda normal kabul edilen davranışları asla sorgulamadan kabul etme. İnsanların düşüncelerine yeteri kadar önem göster, ama toplumdan dışlanmak pahasına kendi doğru bildiğini yap. Doğruya ulaştığından emin olana dek başkalarının düşüncelerini değiştirmeye çalışma. Emin olduğunda ise elinden ne geliyorsa yap, gerekiyorsa kendini feda et.

-İnsanlık İçin Mantıksal Çıkarımlar, sayfa bilmemkaç



Comments

There are 1 comment(s) for this entry.

  1. Anonymous
    February 12, 2008 19:00

    vooov...
    hakkaten güzel yazı olmuş...

(Posting new comments is currently disabled.)